NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Aici explicam de ce si cand va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii.

Important sa aveti in vedere faptul ca scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei notificari vi se aplica in privinta tuturor datelor personale furnizate societatii SC GHINET PROFESTETICA SRL (denumita in continuare „Societatea”), in legatura cu initierea unei relatii contractuale cu Societatea sau privind o relatie contractuala existenta, in cadrul navigarii pe site-ul Societatii, in legatura cu procesarea cererii dumneavoastra de inscriere

va aducem la cunostinta ca, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor sau altor documente subsecvente, disponibile in cadrul unei relatii contractuale cu Societatea, sau in legatura cu procesarea cererii dumneavoastra/executarea contractului de formare profesionala, sunteti informat prin prezenta cu privire la scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale si ca datele urmeaza sa fie prelucrate de catre Societate, in conditiile mentionate in prezenta notificare.

Datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucreaza sunt in principal cele oferite de dumneavoastra in cadrul interactionarii cu Societatea (inclusiv prin contactarea noastra pe website-ul Societatii, telefonica, sau prin intermediul unor retele de socializare cum ar fi Facebook). Societatea va putea de asemenea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, sa efectueze orice verificari si/sau sa obtina informatii despre dumneavoastra de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii. Atunci cand legea impune consimtamantul dumneavoastra, verificarea si/sau obtinerea de informatii se va efectua numai pe baza consimtamantului dumneavoastra in acest sens.

Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa ne contactati la email office@profestetica.ro

Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii 

Scopurile prelucrarii

In calitate de potential client, cursant, beneficiar real al cursurilor de formare profesionala, imputernicit sau reprezentant legal/conventional (desemnat in scris sau prin alt mod), Societatea va colecteaza, utilizeaza si divulga datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

1 Verificarea identitatii si facilitarea inceperii, desfasurarii, continuarii sau incetarii relatiei contractuale ce face obiectul cererii/ contractului de formare profesionala, mai precis, pentru procesarea si comunicarea de oferte privind serviciile Societatii sau cele intermediate de Societate conform solicitarii clientilor sau potentialilor clienti, contractarea si furnizarea de servicii de formare profesionala, furnizarea de raspunsuri la cererile individuale ale clientilor, inclusiv a aspectelor ce tin de management, planificare, organizarea si incetarea contractului;
2 Procesarea cererii privind prestarea serviciilor de formare profesionala, respectiv a proceselor administrative si de suport legate de furnizarea serviciilor solicitate, furnizarea efectiva a serviciilor solicitate, efectuarea de operatiuni in vederea asigurarii participarii cursantilor la programele de formare profesionala, efectuarea de operatiuni in vederea sustinerii examenelor de absolvire de catre cursanti, efectuarea de operatiuni in vederea obtinerii si emiterii certificatelor de calificare si/sau absolvire, etc.
3 In legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare intocmirii unei tranzactii judiciare sau extrajudiciare, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor noastre contractuale si legale;

4 Gestionarea si pregatirea de registre si rapoarte in scopuri interne, de control sau audit intern, dupa caz;
5 Colectarea oricaror feluri de debite si recuperarea creantelor datorate Societatii, nascute ca urmare a prestarii serviciilor de formare profesionala sau avand alta natura juridica;

6 Efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice;

7 In scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legata de marketing), pentru evaluarea nevoilor dumneavoastra si furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra, pentru crearea de servicii cu un grad cat mai inalt de satisfactie, respectiv gestionarea clientilor si a evaluarii cresterii gradului lor de satisfactie, pentru transmiterea de comunicari legate de evenimentele organizate de catre Societate, noi servicii ale Societatii, stiri, activitati ale Societatii, in vederea introducerii si oferirii de servicii noi, intelegerii cat mai bune a comportamentului clientilor, a preferintelor si tendintelor pietei si a revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor noastre.

8 Indeplinirea obligatiilor legale privind transmiterea de date catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, Secretariatul Tehnic al Municipiului Iasi precum si catre alte autoritati si/sau institutii, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile serviciilor de pregatire si formare profesionala;

9 Gestiune contabila, administrativa si economico-financiara, in vederea organizarii si conducerii contabilitatii financiare si gestionarii clientilor si a serviciilor contractate

10 Indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii privind arhivarea documentelor si informatiilor;
11 Luare masurilor necesare conform legii de cunoastere a clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor, precum prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism;
12 Cooperarea cu autoritatile relevante in aplicarea legii si in cadrul cercetarilor efectuate;
13 Conformarea cu oricare reguli, legi si reglementari, coduri sau practici, regulamente ori directive aplicabile Societatii;

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Societatii, care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor si a cazurilor in care Societatea trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare prin transmiterea datelor unor autoritati, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

 In cadrul operatiunilor de prelucrare, pentru scopurile mentionate mai sus (dupa caz), vom divulga date personale catre anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel incat, spre exemplu, respectivii destinatari sa ne poata furniza servicii necesare prestarii serviciilor contractate de dumneavoastra sau conexe operatiunilor de prelucrare ori sa ne indeplinim obligatii legale sau contractuale in scopurile mentionate mai sus, dupa caz, dupa cum urmeaza:

  • Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C.), Secretariatul Tehnic al Municipiului Iasi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.);
  • Oricare alta persoana fata de care ne-ati autorizat sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal 

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de acces

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: a) scopurile prelucrarii; b) categoriile de date vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; e) dreptul de a solicita Societatii rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; g) in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora; h) existenta (daca este cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Societatea furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate Societatea poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine de la Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(c) va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
(d) va exercitati, in orice moment dreptul la opozitie, cu privire la prelucrarea in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv;
(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(f) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii;
In anumite situatii, legea prevede anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept, spre exemplu, prin exceptie, stergerea datelor nu se va putea face de indata, iar societatea poate refuza stergerea datelor, daca prelucrarea (stocarea) este necesara pentru respectarea unei obligatii legale (spre exemplu, activitati legate de arhiva societatii), pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de catre Societate ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care este aplicabil unul dintre urmatoarele cazuri:
(a) contestati exactitatea datelor – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, iar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
(d) v-ati opus din motive legate de situatia particulara in care va aflati impotriva prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Societatii, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Societatii, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Societate acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate, in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare. 

Add to cart